Yoğun bakım yatakları boş olduğu halde yer yok deniyor

0
110
ohsad_panel

ohsad_panelDr. Seracettin Çom, özel hastanelerde yoğun bakım hastaları için fark istendiğini, bu durumlarda ağır yaptırımlar uyguladıklarını söyledi.

“Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları”nın ikincisinde düzenlenen “Aciller ve Acil Hizmetleri Sunumunda Yaşanan Sıkıntılar” konulu panele konuşmacı olarak; Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seraceddin Çom, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, Ankara Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Banu Küçükel ile Adana İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ufuk Coşkun katıldı. OHSAD Denetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Karaöz de bir vaka sunumu gerçekleştirdi. Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Sabahattin Aydın yaptığı konuşmada, bütün ülkelerin temel sağlığı devletin asli görevleri arasına koyduklarını söyledi.

Acil sağlık hizmetleri alanında belirsizliklerin fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, istismarların önüne geçmek için ise henüz bir yöntem geliştirilemediğini kaydetti. Dr. Seracettin Çom da konuşmasında, Sağlık Bakanlığı çatısı altında 2010 yılı itibariyle ambulans istasyon sayısının 1.375 olduğunu, ambulans sayısının ise 2.547 olduğunu belirtti. 2010 yılında 2 milyon kişinin ambulans hizmetinden faydalandığını hatırlatan Dr. Çom, “Bazı üniversite ve özel hastanelerde yoğun bakım yatakları boş olduğu halde yer yok deniliyor. Hastaneler yatak durumlarını güncel olarak Komuta Kontrol Merkezi’ne bildirilmelidirler. 56 hastane şu anda otomasyonda değil. Bu hastaneler bilgilerini manuel olarak sisteme aktarmaktadırlar. Yine bazı özel hastanelerde yoğun bakım hastaları için fark istenmekte. Başbakanlık Genelgesine göre acil hastalardan ücret farkı talep edilmemelidir. Bu durumların tespitinde ağır yaptırımlar uygulamaktayız” dedi. Dr. Çom, yeni çıkan Torba Kanun ile, sosyal güvencesi olsun olmasın tüm trafik kazalarının masraflarını devletin ödediğini belirterek, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) hakkında da bilgiler verdi. Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu ise, acil sağlık hizmetlerinin zor bir hizmet alanı olduğuna değindi. 2002’de İstanbul’da 62 olan acil yardım ambulansı sayısının şu anda 224 olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dokucu, özel ambulans sayısının 209, üniversite ambulansının ise 3 olduğunu kaydetti. Günde 850 hasta taşıdıklarını belirten Prof. Dr. Dokucu, İstanbul’da 154 özel hastane, 25 Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 10 üniversite hastanesinin bulunduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Dokucu acil servislerdeki iş yükünün sebeplerini şöyle sıraladı: “Kamunun verdiği gündüz poliklinik hizmetinin sayıca yeterli olmaması, kamu hastanelerinde randevu sisteminin tüm taleplere cevap verememesi, vatandaşın mesai dışı saatlerde normal poliklinik hizmeti alabileceği kamu kurumlarının bulunmaması acile başvuran hastalardan katkı payı alınmaması, ikinci basamak hastanelerde sarı ve kırmızı alan hastalarının tedavi edilmeyerek üçüncü basamak hastanelere gönderilmesi, triyajın etkin uygulanmaması, acil servislerde hasta karşılama hizmetlerinin yetersizliği.” Prof. Dr. Dokucu acil servislerdeki iş yükünü azaltmaya yönelik önerilerini ise şu şekilde anlattı: “Acil servis hizmetleri ortak bir sorumluluktur. Hiçbir acil olgu acil servis hizmetlerinden yoksun bırakılamaz. Acil hastalara yönelik hizmetler gerçek acil olmayan hastalar tarafından kısıtlanmaktadır. Poliklinik hizmetleri güçlendirilmeli, uzatılmış mesai uygulaması, etkin ve verimli randevu sistemi, güçlendirilmiş devlet hastanelerinde branş nöbeti tutulması, eğitim ve araştırma hastanelerinde acil klinik şeflikleri olmalı ve etkin triyaj uygulanmalı.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here