Fuar, Doğum, TİTUBB

0
198

Sürekli büyüyen ve gelişen bir sektörün neferleriyiz. Tabi bu büyüme sağlıklı mı değil mi? Şu an bunu kestirebilmek mümkün değil.

Türkiye’nin sektörümüzdeki fuar anlamında en etkin, en eski ve nam yapmış bir etkinliğini de geride bırakmış olduk… Bu yıl 18. si düzenlenen fuar sektörün gelişmesi ve kaynaşması adına önemli bir etkin güç oluşturmakta… Tabi fuarın (bu yıl % 30 deniliyor) metrajı arttıkça ve yıllandıkça katılımcı firmaların ve ziyaretçilerinde beklentisi her yıl artarak çoğalmakta… Başta sevgili Ömür İnce olmak üzere fuarla hemhal olan tüm üstlenicilere daha büyük yük düşmekte, organizasyonu daha ileri taşımak adına… Beklentilere kulak vereceklerine, dillendirilenleri yerine getirmek adına çaba sarf edeceklerine şüphemiz yok. Fuarda ürünlerini sergileyen ve kendilerini tanıtma fırsatı bulan 500 küsur katılımcı firması ve 55000 metrekarelik alana yayılmış görüntüsü ile fuar, sağlıkta bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük organizasyon olma özelliğini de kazanmış bulunmakta… Öyle anlaşılıyor ki Tüyap her sene bir yeni rekora imza atacak bu anlamda. Bunda çok dinamik ve sürekli doğumların olduğu bir sektörde bulunuyor olmamızın katkısı da yadsınamaz elbette.

DOĞUM…
Yaklaşık 17 senedir sektörün içinde yer alan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki, sektör çığ gibi büyümekte… Öyle doğumlar, öyle bir yeni oluşlar hâkim ki sektöre, hızına ulaşabilmeniz, yakalayabilmeniz mümkün değil. Hem sektörden nemalanan tedarikçiler anlamında hem halka hizmeti sunan kamu ve özel teşekkül anlamında hem de ticari hacim anlamında inanılmaz bir gelişme ve artış mevzu bahis… Sürekli büyüyen ve gelişen bir sektörün neferleriyiz. Tabi bu büyüme sağlıklı mı değil mi? Şu an bunu kestirebilmek mümkün değil. Bu konuda hem Avrupa ve Amerika ile sürekli iletişim halinde olan tedarikçi firmaların hem de yürütmenin başındaki kanun koyucu kimselerin model ülke izdüşümleri baz alınarak ve istişare mekanizmasını harekete geçirerek birlikte katkıda bulunmaları oranında SAĞLIKLA ve SAĞLIKLI büyüyen bir sektöre sahip olabileceğiz diye düşünmekteyim.

TİTUBB…
Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. TİTUBB sektörü yoruyor. Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımız başından beri veri tabanında bilgilerin toplanması ve kayıt altına alınması hususunda otoriteye gerekli tüm desteği ve istenen bilgileri verdi. Sivil Toplum Kuruluşlarımız da büyük özverilerle bilgilendirmeler, toplantılar düzenleyerek paydaşlarını bilgilendirdi… TİTUBB sistemi, ilk sürümünde aksayan bazı noktalar nedeniyle 14.01.2011 tarihinden itibaren yeni sürüme geçti ancak burada süreç çok sancılı işlemekte… Sistem sürekli bir yerinden hata veriyor, eski sürümde kayıtlı olan ürünlerin risk sınıfları birbirine karışmış durumda, bildiğimiz ve aldığımız duyumlar şudur ki sadece ilk 15 gün belge ve ürün eklenemedi. Lakin gelinen noktada ortaya çıkan karmaşa ve kargaşa bu işi üstlenmiş çalışanların sinirlerini bozmakta ve firmalarımızın mağduriyeti ve ekonomik kayıplarına yol açmaktadır… Düşüncemiz şudur ki; Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı personel yetersizliği sebebiyle kayıt ve onay konusunda çok ağır ilerliyor, hazirunda çalışan personelin dahi bu kadar hızlı geçişlerden adeta bezmiş olduğu da kulağınıza gelen duyumlar arasındadır… Bence yetkililerin ilgili bölüme donanımlı ve istekli personel takviyesi yapması elzemdir, gerek-şarttır… Kulağımıza gelen diğer serzenişlerde ise örneğin; Başvuru evraklarının kurum içinde kaybolması, işlerin yavaş yürümesi, aynı ürün kaydı için iki personelin farklı görüş vermesi anlaşılır gibi değil. Henüz kaydı tam manası ile tamamlayamadan (örneğin henüz daha kalite belgelerini sisteme ekleyemeyen firmalar var iken) firmalardan GMDN Kodlarını sisteme girmesini istemektedirler… Bu alt katı sağlamlaştırmadan yukarıya ikinci katı çıkmaya benzer ki. Bir sallantıda Allah muhafaza… Bir de bu sorunlar sebebi ile türeyen veya türetilen Simsarlar mevzu kulağımıza çalınıyor ki: AMAN diyorum. (2 ayda yapamadığınız kaydı 2-3 günde yaparız abi)!!!

Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız.
Dost isterseniz;
Bırakın dostlarınız sizi geçsin.
La Rochefoucauld

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here