Fedakârlık etmesi istenen kesim her zaman tıbbi cihaz sektörü olmuştur

0
237
ayhan-kocak

ayhan-kocakAyhan Koçak, “Düşük fiyat ve geri ödemede yaşanan sıkıntılar nedeniyle sektörde yeni yatırımlar yapılamamaktadır” dedi. TÜMDEF ve SEİS işbirliğiyle, Antalya Topkapı Palace Hotel’de düzenlenen 3. Ulusal Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi’nde, “SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve Ulusal Sağlık Stratejisi” başlıklı bir konuşma yapan SEİS Danışmanı Ayhan Koçak, “Sağlık Uygulama Tebliği, sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık giderlerinin karşılanmasına yönelik esas ve usulleri tanımlar, Bu hizmetlere ilişkin ödenecek bedelleri belirler. Bu nedenle; sağlık hizmeti alanları (Toplumun her ferdini), Sağlık Hizmetini Finanse edenleri (SGK, Kamu Kuruluşları), Sağlık hizmeti üreten ve sunanları (Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşları), Tıbbi Cihaz ve İlaç Tedarikçilerini (İmalatçı, İthalatçı ve Satıcıları) değişik açılardan ilgilendirmektedir” dedi. Ülkemizde Sağlık Hizmeti finansmanının tamamına yakın bir kısmı ile hizmetin sunumunun % 80 oranında kamu tarafından sağlandığını belirten Koçak şöyle konuştu: “Son yıllarda hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetini iyileştirici çalışmaların olumlu sonuçlarına karşın sağlık harcamalarının kamu bütçesine etkisi aynı oranda artmıştır. Sağlık harcamalarında tasarruf edici tedbirler alınırken ise fedakârlık etmesi istenen kesim her zaman Tıbbi Cihaz ve İlaç Tedarikçileri ile hizmet sunucuları olmuştur. Sağlık hizmetinin sunumu büyük oranda kamu eliyle yapıldığı için kamu finans gücü ile kendi kurumlarına destek sağlamakta ancak tedarikçi firmaların böyle bir şansı bulunmamaktadır. Bu durum sektörde yer alan birçok firmanın yok olmasına, ucuz ve kalitesiz ithal ürünler lehine rekabetin azalmasına yol açmaktadır. Ülkemizde halen çok yüksek bir üretim potansiyeli mevcut olmasına rağmen düşük fiyat ve geri ödemede yaşanan sıkıntılar nedeniyle sektörde yeni yatırımlar yapılamamaktadır.” SUT ile ilgili olarak diğer bir tartışma konusunun da tebliğde yer alması talep edilen yeni ürünlerle ilgili olduğunu hatırlatan Ayhan Koçak, “Bilindiği gibi malzeme biliminin en yeni ürünleri ile ileri üretim teknolojileri öncelikle Havacılık ve Savunma Sanayi ile birlikte Tıbbi Cihazların imalatında kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak pazara sürekli olarak yeni ürün girişi olmaktadır. Yeni tıbbi cihazlar özellikle, tedavi süresini kısaltan, maliyeti düşüren ve hasta konforunu artıran unsurlar ihtiva etmektedir. Pazarda yer alması için gerekli şartları yerine getiren cihazların, geri ödeme kapsamına alınması sürecinin objektif kurallara bağlanması ve bu süreçte sektör temsilcilerinin yer almasının olumlu sonuçları olacaktır” diye konuştu. Ulusal Sağlık Strateji (2010-2014) ile ilgili de bilgi veren Koçak, planda yer alan amaçlar ve onları tamamlayan hedeflerin, Sağlık Bakanlığı’nın vazifesini başarmak için 5 yıl boyunca yapacağı yatırımların ve yürüteceği faaliyetlerin odak noktasını teşkil ettiğini kaydetti. Koçak, “Planda bir adet nihai amaç belirtilmiştir: Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek” dedi. Bu nihai amaca ulaşmak için de 3 stratejik amaç tespit edildiğini anlatan Koçak, bunları şöyle sıraladı: “Sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak. İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak. Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı esas alarak hakkaniyeti gözetmek, ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilirliği sağlamak.” Koçak sözlerini şöyle tamamladı: “Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları ve firmalar doğal olarak stratejik planda Sağlık Bakanlığı’nın paydaşları arasında sayılmaktadır. Bakanlık bu süreçte STK’lar ile sağlıklı bir iletişim zemini sağlamak üzere olumlu adımlar atmaktadır. Ancak bu durum henüz karşılıklı somut fayda elde edilecek noktaya gelememiştir. Sektörün sağlıklı bir yapıya kavuşması kaliteli, sürekli ve nispeten ucuz ürün ve hizmet arzını sağlayacaktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here