Sağlık sektörü ve tıbbi cihaz sektörünün önü açık

0
108

Üretilen düşük katma değerli cihaz ve ürünlerin yerine katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek cihazların ve ürünlerin üretilmesi kaçınılmazdır.

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) organizasyonu ile düzenlenen “3. Ulusal Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi” Şubat ayında büyük bir katılımla Antalya’da gerçekleştirildi.
Kongrede e-ihaleden, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’a, Kamu İhale Kurumu’nun yürüttüğü EKAP sisteminden, Sağlık Uygulama Tebliği’ne kadar geniş bir yelpazede sektörü yakından ilgilendiren konular ele alındı.

TİTUBB’a ilgi
16 Şubat 2011 tarihi itibari ile TİTUBB’a kayıt yaptıran onaylı firma sayısı 7.000’e, onaylanan ürün sayısı ise 1.832.830’a ulaştı. Bu rakamların büyüklüğü aslında sektörün ne kadar işini önemsediğini gösteriyor. E-ihalenin de ilk defa tıbbi cihaz sektörü ile başlaması da sektörün derli toplu olduğunun bir göstergesi. TİTUBB’a gösterilen önemin birazının derneklerimize ve TÜMDEF’e gösterilmesi halinde tıbbi cihaz sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşları’nın kadar büyüyeceğini söylemeye gerek yok herhalde.

Katma Değeri yüksek ürünler
Türkiye tıbbi cihaz pazarının yüzde 85’i ithal. İthalatın azalıp, yerli üretimin sağlık sektöründe tercih edilmesi için eylem planları hazırlanmalıdır. Üretilen düşük katma değerli cihaz ve ürünlerin yerine katma değeri yüksek, teknolojisi yüksek cihazların ve ürünlerin üretilmesi kaçınılmazdır. Türk üreticisi kaliteli ürünler yapıyor. Ama belli bir alanda aynı ürün üzerine odaklanıyorlar. Örneğin cerrahi el aleti ve hastane yatağı gibi. Teknolojisi yüksek ürünlerin üretiminin yapılması ihracat rakamlarını da artıracaktır.

Pazar büyüyor
Dünya geneline baktığımız zaman sağlık ekipmanları ve sarf malzemeleri Pazar büyüklüğü 2008 yılında 296 milyar dolar iken bu rakamın 2013 yılı itibarı ile 349 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya rakamlarına bakarak Türkiye’de de pazarın büyüyeceğini söylemek mümkün. Kongrede de anlatıldığı gibi, Türkiye’de medikal sektörünün toplam 2009 yılı ihracatı 187 milyon dolar. Sektörün ihracatının son yıllarda önemli artışlar gösterdiği gözlenmekte. Sektörün ithalatı ise 2009 yılında 1.6 milyar doları aşmıştır.

Ucuz değil ekonomik ürün
Kongrede hastanelerin ucuz ürüne yöneldikleri bu sebeple birçok kalitesiz ürünün hastanelere girdiği de ele alındı. Bu durum aslında çok önemli. Kalitesiz sağlık malzemelerinin hayati ameliyatlarda kullanılması hasta sağlığını riske sokmakta. Sağlık Bakanlığı yetkilisinin, “Biz hastanelerimize ucuz ürün alın demiyoruz” demesine rağmen bu durum birçok hastanede yaşanıyor. Burada önemli olan ucuz ürün alınması değil, ekonomik ürünün hastaneye alınmasıdır. Ekonomik ürün tanımı içerisine ürünün kaliteli olması da giriyor tabiî ki. Yani kaliteli ürünü ekonomik fiyata satın almanın tüm hastanelerimize yaygınlaştırılması lazım.

OHSAD Kongresi’ndeyiz
Bu arada; OHSAD Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları-2, 20-24 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenecek olan toplantıya 550 özel hastanenin hem sahipleri hem de Başhekimlerinin oluşan ortalama 700-900 kişilik bir katılım beklenmekte. Toplantıda özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı ile olan sorunları ve çözüm önerileri tartışılacak. Toplantıya; Medikal Plus dergisi özel sayısıyla katılacağız.

Son yıllarda Sağlık Dönüşüm Programı çerçevesinde Türkiye genelinde özel hastanelerin sayısının artması ve devlet hastanelerinin tıbbi cihaz altyapılarını yenilemesiyle sağlık sektöründe önemli bir hareketliliğe sebep olmuştur. Bunun içindir ki sağlık sektörünün ve tıbbi cihaz sektörünün önü açıktır.

Ecz. Yusuf KÜRKÇÜOĞLU
ykurkcuoglu@medikalplus.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here