Kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz

0
123

Günümüzün önemli düşünürlerinden Jürgen Habermas, “Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü” adlı eserinde, 1800’ler öncesinin İngilteresinde ‘kamuoyu’nun önce kahvehanelerde, salonlarda oluştuğunu söyler.

Buralarda toplanan burjuvalar, soylular ve entelektüeller edebi meselelerden, politik eleştirilere varıncaya değin her mesele üzerine konuşur, ortak tartışma zeminleri oluştururdu.

19. yüzyılda özellikle ‘gazetecilik’ alanında olan gelişmeler ‘kamuoyu’nun oluşma biçimlerini değiştirmeye başladı. Daha sonra dergiler, daha sonra televizyonlar geldi, böylece ‘kamuoyu’nun oluşma biçimleri çeşitlilik kazandı.

Aslında ‘kamuoyu’nun Türkiye’deki dönüşümü de benzer süreçlerden geçmiştir; ama ‘kamuoyu’nun önemi ve sosyal değeri hiçbir zaman değişmemiştir.

‘Kamuoyu’, ya da eski adıyla ‘efkar-ı umumiye’, bir başka deyişle halkın fikri, yönetilen sınıfın yöneten sınıfın kararlarını değiştirme, kontrol edebilme ve tartışabilme yeteneğine verilen addır.

‘Kamuoyu’nun ne olduğu konusunda biraz daha derinleşirsek, onun önemini daha yakından anlayacağız: Siyasal iktidarı elinde bulunduran grup ile bu grubun yönettiği kişiler arasında her zaman ve her yerde bir etkileşme vardır.

Kamuoyu bir siyasal katılma ve denetleme türü olarak bu ilişki ve etkileşme sürecinde ortaya çıkar ve siyasal karar alma mekanizmalarını etkileme olasılığına sahip kaynaklardan biri haline gelir.

Bu anlamda, yaşadığımız çağda eğer bir sektörün yayın organı yoksa, o sektörün kendisiyle ilgili konularda ‘kamuoyu’ oluşturması beklenemez. Bizler, dergiciliği ‘kamuoyu’ oluşumunun, etkileşiminin odağı olarak görüyor ve haberleri bu
bilinçle yapıyor, yazıları bu bilinçle yayınlıyoruz.

Sektörü en yakından ilgilendiren ekonomik ve politik konular, sektörün problemleri ve gelişimi, sektörün duayenlerinden aldığımız görüşler ve sektörü ilgilendiren konularda yaptığımız yayınlarla sektör adına bir ‘kamuoyu’ oluşturuyoruz.

2010 yılında 2,1 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşan ve 2015 yılında 3,12 milyar dolara ulaşması beklenen tıbbi cihaz sektörünün ‘güçlü ve etkin bir kamuoyu’na ihtiyacı olduğu ortadadır.

31 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında TÜYAP’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek EKSPOMED 2011, LABTEK 2011, EKSPO TERMAL 2011 ve HASTANELER VE SAĞLIK MERKEZLERİ Fuarları’nda Medikal Plus yine sizlerin desteğiyle sizlerin sesi
olmaya, sektör adına ‘kamuoyu’ oluşturmaya devam edecek.

Sağlıcakla kalın.

Orhan TAŞOVA
otasova@medikalplus.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here