3. Ulusal Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi

0
398

Günbe gün artan sektör sorunlarının çözümü için güçlü sivil toplum derneklerine katılmak bir gönül işinden öte bir zorunluluk olarak görülmesi gerekir.

3. Ulusal Tıbbi Cihaz Tedarikçileri Kongresi’ne katılanların mutluluğunu gördüğümde kongreye mazereti olup katılamayanlarla, sektör birliği ve sektör aktivitelerine ilgisizlikten dolayı katılmayanların çok şeyler kaybettiklerini düşündüm. Kongreye katılan kamu kurum temsilcilerinin yapmış oldukları açıklamalar sektörün bugünü ve yarınını ilgilendirecek konularda yapmış oldukları açılımları tıbbi cihaz mesleğini kurumsal anlamda yapmak isteyen herkesin duyması, bilmesi gereken konulardı. Kongreye katılan birçok kişiyle panellerin aralarında yaptığımız sohbetlerde “iyi ki bu kongreye katılmışım, birçok konuda bilgi sahibi oldum” şeklindeki sözleriyle karşılaştım. Kongre eş başkanları Kemal Yaz ve Metin Demir tüm davetlilerle ilgilenmeleri, tüm oturumlara birlikte katılmaları TÜMDEF & SEİS birlikteliğini kongrenin tamamına yansıtmaları çok olumluydu. Sektörde “TÜMDEF mi? SEİS mi?” gibi saplantılı düşüncelerin silinmesi adına kongrede oluşturulmuş olan birliğin ne kadar önemli olduğunu sektör önümüzdeki dönemlerde daha iyi anlayacaktır. Bu iki kurumsal yapının birbirlerine alternatif olmadıkları, sektör sorunlarının çözümünde etle tırnak gibi birlikte hareket etmekte mecbur oldukları unutulmamalıdır. Tıbbi cihaz sektörünün sorunlarının çözülmesi için bu iki kuruluşa sektörün çok ihtiyacımız vardır. Kongrenin gerçekleşmesinde katkıları olan herkese, katılımcılara, panelistlere teşekkür ederken, kongre sekreteri olarak en büyük stersi yaşayan ve çok özverili çalışmalarını sektörümüz adına gerçekleştiren TÜMDEF Genel Sekreteri Barış Fırat kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılı bir kongre gerçekleştirdiler.

“Konular iyi seçilmişti”

Panel konuları ve panelistler çok iyi seçilmişti. Panellere katılım ise üst seviyelerde gerçekleşti. Panelistlerin derslerini iyi çalıştıklarını, katılımcıları sıkmadan sunum ve konuşmalarını başarı ile gerçekleştirdiklerini gözlemledim. Biz katılımcıları çok iyi bilgilendirdiler. Ben kongrenin son gününe konmuş olan “sektörel sivil toplumun bugünü ve geleceği” adlı panelde konuşan tüm konuşmacıların kullandığı bir cümleye takıldım. Bu cümleyi söylemek geçmişte belki doğruydu ama bundan sonra bu sözün doğru olmadığını ve kullanılmaması gerektiğini savunanlardanım. “Derneklere üye olmak, Federasyona katılmak bir gönül işidir” mecburiyet yoktur denilmektedir. Ben de diyorum ki sektörel sivil toplum kuruluşlarına katılmak kanunen mecbur olmayabilir. Ancak yaptığımız işin onuru, etik değerlerin uygulanması, ortak çıkarların korunması, yapılan işin meslek statüsüne kavuşturulması için bir araya gelme zorunluluğu hâsıl olmuşsa bu ortak amaçlar için bir araya gelmek konusunda yasal mecburiyet aranmaz. Buradaki esas zorunluluk meslek onurunu korumak ve tıbbi cihaz tedarik işine meslek statüsünü kazandırmak için gerekli olan çalışmalar için gereken güç birliğinin yaratılmasıdır. Birlikte olunmadığı sürece bu işten ekmeğini kazanan herkesin işini, aşını kaybetmeye mahkûm olacağını bilinmesi gerekir. Birlikte olmak için bundan daha önemli yasal gerekçe olabilir mi? Günbe gün artan sektör sorunlarının çözümü için güçlü sivil toplum derneklerine katılmak bir gönül işinden öte bir zorunluluk olarak görülmesi gerekir.

Sektöre sahip çıkmak

Türk Eczacıları Birliği’nin eczanelerde tıbbi cihazların satılması için yapmış olduğu çalışmalar, sektöre sahip çıkmanın ancak tam katılımlı güçlü bir sivil toplum kuruluşu ile mümkün olabileceğini artık görmeliyiz. Birlik olmak için aşka söze gerek olmadığını düşünerek sivil toplum bilincinin önemini anlayamamış, “dernekler, Federasyon ne yapıyor?” diyen meslektaşlarımızın, Türk Eczacılari Birliği’nin yaptığı çalışmayı araştırıp bu çalışmanın sektör için ne anlam taşıdığını analiz etmelerini ve buna benzer sektörel sorunlarla mücadele etmek için güçlü dernekler, güçlü federasyon için bugünden tezi yok, tüm tıbbi cihaz üretimi, ithalatı ve tedarikiyle uğraşan tüm firmaların derneklere üye olmaya davet ediyorum. Yarın çok geç olabilir.

Mehmet Ali Özkan
mehmetaliozkan@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here