Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ödeme sistemi değiştirildi

0
258
devlet-hastane-odeme-tipi

devlet-hastane-odeme-tipiKamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri MEDULA verileri üzerinden değil TİG veriler üzerinden tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ödeme sistemi değiştirildi. TİG (Teşhisle İlgili Gruplar) sistemi olarak adlandırılan yeni ödeme yöntemi 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak. TİG temelinde ödeme sistemi ağız ve diş sağlığı merkezleriyle bazı ilçe hastaneleri hariç Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerde uygulanacak. Bu kapsamda 1 Kasım 2010 tarihinde sisteme alınmış olan 50 hastane ve 1 Aralık 2010 tarihinde sisteme katılan 260 hastane ile 1 Ocak 2011’de sisteme katılacak 299 hastane yer alacak. Yeni sistemde, bugüne kadar MEDULA kayıtlarına göre düzenlenmiş faturalar üzerinden yapılan ödemelerin yerini tümü entegre duruma getirilmiş olan hastane kayıtları alacak.

Sistem, Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki tanı ve tedavi hizmetlerini ayrıntılı olarak kayıt altına alacağı için ödeme kayıpları önlenmiş olacak. Ödemelerdeki düzenin yanında hasta ile ilgili tedavi bilgilerine anında erişim sağlanacak. TİG sistemine veri girişi 1 Ocak 2011 tarihinde yapılan başvurular ve o tarihte hastanede tedavisi sürmekte olan hastalar üzerinden yapılacak. 1 Ocak 2011 tarihinden önceki hiçbir işlem kaydı sistemde yer almayacak. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Sağlık hizmeti bedellerinin yeni ödeme modeli olarak Bakanlığımızca yatan hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG), ayaktan kabul edilen hasta sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak ise Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi oluşturulmuştur.

Bu sisteme ilişkin Bakanlığımızca web tabanlı “TİG Klinik Veri programı” geliştirilerek bu programın kullanımına ve sisteme girilecek verilere ilişkin klinik kodlama eğitimi verilmiştir. 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren pilot uygulamaya 50 hastane dahil olmuştur. Bu hastanelere TİG ve BBaG temelinde ödeme yapılmıştır. Bu çalışmaya 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren il merkezi hastanelerimizde hizmet veren tüm hastaneler yani ek olarak 260 hastane daha dâhil olmuştur. 299 ilçe hastanesinde de 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren sağlık hizmeti bedelleri Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda ödenecektir. Böylelikle 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile tüm Türkiye’de (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve bazı entegre İlçe Hastaneler hariç) sağlık hizmetlerinin ödemesine temel olarak TİG ve BBaG kullanılmaya başlanmış olacaktır.” Web tabanlı uygulamada bilgi girişinin önemli olduğu vurgulanarak hizmet bedellerinin ödenmesinde aksaklığa yol açılmaması için kurum yöneticileri de uyarıldı.

Buna ilişkin açıklamada; “Kurumlarımızın hastalara sundukları sağlık hizmetinin bedellerinin TİG Klinik Veri programında yer alan verilere göre planlanacak olması sebebiyle, TİG ve BBaG verilerinin “TİG Klinik Veri Programı”na eksik olarak girilmesi halinde, kurumlarımız gerçek sağlık hizmeti bedellerini tam olarak alamama durumu ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle kurumlarımızın sundukları sağlık hizmetinin karşılığı olan bedeli tam olarak alabilmeleri için, başka bir deyişle alacaklarını düşük miktarda almamaları bakımından kurum yöneticileri tarafından konuya azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir” denildi. Ödeme kayıplarına yol açılmaması için veri girişleri özel olarak eğitilmiş yetkili TİG görevlilerince yapılacak. Sisteme giriş şifreleri bu görevlilerde bulunacak ve şifreler güvenlik nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından her ay değiştirilecek. TİG görevlisinin görevden ayrılması durumunda “ayrıldı” bilgisi kurum yöneticisi tarafından Bakanlığa bildirilecek ve o kişinin sistem girişini sağlayan şifre iptal edilecek. Veri değişikliği yapılmasının önlenmesi için hizmet alanlara ait veriler belli aralıklarla çatkıları alınarak imzalanıp dosyalanmak suretiyle arşivlenecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here