Üniversite hastanelerinin sorunlarına ÜHBD çözüm üretiyor

0
281
yusuf-soylet

yusuf-soyletÜHBD Başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet, üniversite hastanelerinin yanı sıra, tıp eğitimini ve buna ilişkin sorunları da yoğun olarak gündeme aldıklarını söyledi.
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) 6. toplantısı Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı, YÖK Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet yaptı. Prof. Dr. Söylet konuşmasında Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin Nisan 2009’dan Kasım 2010’a kadar geçen süreçte kat ettiği yolu anlattı. Prof. Dr. Yunus Söylet konuşmasına şöyle devam etti: “Dernek olarak, üniversite hastanelerinin sorunlarını değerlendirmeyi, bunların nedenlerini ortaya koyarak çözüm yolları üretmeyi, bilgi ve deneyimleri paylaşmayı, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirerek ortak hareket etmeyi amaçlıyoruz. Sadece üniversite hastanelerinin sorunlarını değil, tıp eğitimini ve buna ilişkin sorunları da bu süreçte yoğun olarak gündeme alıyoruz. İlk toplantımızı geçen yılın nisan ayında yapmıştık. Bu 6’ıncı toplantımız. Toplantılarda ilgili tüm tarafları toplamayı ve sorunlarımızı ortak akılla çözmeyi amaçlıyoruz.” Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Geri Ödeme Çalışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özmen de konuşmasında, üniversite hastanelerinin “Global Bütçe” uygulaması ile ortaya çıkacak sorunlar ile hizmetlerini sürdürebilmenin asgari gerekleri konusunda SGK ile her türlü paylaşıma hazır olunduğunu söyledi. “Global Bütçe” dağıtımının, üniversitelerin önerileri dikkate alınarak SGK tarafından yapılmasının daha doğru olacağını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Özmen, cironun dağıtım kriterlerinden biri olabileceği, ama temel kriter alınmasının doğru olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Özmen, “Global Bütçe” uygulamasının Üniversite Hastaneleri açısından “olmazsa olmazları” olarak şunları söyledi: “Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetinin kapsam ve farklılığı sebebiyle SUT fiyatları ile verilemeyeceği, mutlaka her üniversite hastanesinin kendi belirleyeceği farklı fiyatlarla verilmesi gerekmektedir. 2010 bütçesi için; SUT fiyatlarında (üniversite hastaneleri için) yapılacak revizyon için tam gün yasasının muhtemel ek kaynak ihtiyacı olarak hesaplanan yaklaşık 500 milyon TL’nin merkezi bütçeden tahsisi yapılmalı. 4-B kapsamında Üniversite hastanelerinde çalıştırılanlar 4-A kapsamına alınmalı. Tıbbi malzeme ve ilaç alımları konusundaki üniversiteler arasındaki farklı 2008 gerçekleşmelerinin Medula bilgileri doğrultusunda ‘Global Bütçe’ planlamasında dikkate alınmalı ve ayrıca 2010 yılından başlayarak Üniversiteler için bu konuda merkezi ihale yoluna gidilmelidir.” İlk gün “Üniversite Hastaneleri’nde Performans Uygulaması” başlığı altında tek oturum gerçekleştirildi. Toplantının ikinci günü, “Üniversite Hastaneleri’nde Döner Sermaye Uygulamaları”, “Üniversite Hastanelerinde Tıp Eğitimi Maliyeti”, “Üniversite Hastanelerinde Geri Ödeme Sorunları” başlıklı oturumlar yapıldı. Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 6. Toplantısı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet’in değerlendirmeleri ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.

SGK’ta toplantı
Öte yandan, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Emin Zararsız, Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü Uz. Dr. Hasan Çağıl ve konuyla ilgili çalışanlarından oluşan bir ekiple hastanelerin sorunlarını masaya yatırdı. Toplantıda; 2011-2013 yıllarını ihtiva eden Orta Vadeli Mali Plan kapsamında SGK’nın Üniversite Hastaneleri’nde 2011 yılından itibaren uygulayacağı “Global Bütçe” hazırlıkları aktarıldı. Buna göre; 2011 yılında, SGK tarafından belirlenecek bazı Üniversite Hastanelerinde “Global Bütçe” uygulamasına ilişkin olarak, hazırlanacak Model ve Protokol taslağı, Üniversitelere iletilmek üzere ÜHBD’ne gönderilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here