Sağlıkta inovasyonun gerekliliğine herkes inanmalı

0
298
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

OSTİM Medikal Sanayi KümelenmesiAnkara’nın sağlık sektöründe rekabetçiliğinin arttırılması ve bu sektörde ulusal odak olması konusunda ortaya çıkan düşünceler, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İNOVA Bilgilendirme ve istişare Toplantısı”yla görüş birliğine ve eylem planına dönüştürüldü. OSTİM Medikal Kümelenmesi ile birlikte İzmir (İNOVİZ), İstanbul (İNOVİST) ve Eskişehir’de (İNOVESK) de sağlık sektöründeki çalışmalara destek veren Drexel Üniversitesi Biyomedikal Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Banu Onaral’ın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda Gazi, ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Fatih, İTÜ, Atılım, Başkent ve Ankara Üniversiteleri temsilcilerinin yanı sıra OSTİM Medikal firma temsilcileri, SEİS, KOSGEB, TTGV ve ESBAŞ temsilcileri yer aldılar. Prof. Dr. Banu Onaral’ın yaklaşık 2 yıldır sağlık sektörü temsilcileri ve üniversitelerle yapılan paylaşımlarda bölgesel çalışmaların yanı sıra özellikle Ankara’da sağlık kümelenmesinin odak olarak ön plana çıktığını ve bu konuda yapılacak atılımların ülkemizin kalkınmasında rekabetçi bir adım olacağını belirten açılış konuşmasının ardından, “Bilişim Vadisi” projesinin önderliğini yapan Prof. Dr. Attila Dikbaş söz aldı ve “Ulusal Sektörel Yapılanma ve İşbirliğinde Odak – Öbek” kavramları üzerine modeller ve ülkemiz için uygulanabilecek çözüm önerilerinden bahsetti. Prof. Dr. Banu Onaral konuşmasında, yörenin yenilikçiliğe inanmasının temel dayanak olduğu, sağlık alanındaki tüm kurum ve kuruluşların yenilikçiliğe inanması gerekliliğini vurguladı. Prof. Dr. Onaral, yenilikçilik hareketinin siyasi otoritelerce kabulünün önemli olduğunu belirtti. Sağlık sistemleri alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve üniversitelerinde birlikte hareket etme becerisi kazanmasının avantaj sağlayacağı konusu ise önemli fırsatlar arasında yer aldı. Bilgi sunumlarının ardından sağlıkta inovasyon hareketi konusunda düşüncelerini bildiren tüm temsilciler, “Ankara Sağlık Hareketi- İNOVA”nın başlatılması için görüş birliğine vardılar. İNOVA için, öncelikle, Kasım ayında tarafları bir araya getiren ve iş planının altyapısını oluşturacak bir arama toplantısı gerçekleştirilmesine, TTGV temsilcisi Mahmut Kiper Başkanlığında bir düzenleme komitesi oluşturulmasına karar verildi.
Yol haritası için bazı görüşler
Yerli üretimin gücünün ve yapabilirliğinin konunun tüm taraflarına sistematik bir biçimde anlatılarak farkındalık oluşturulması. Halen üniversitelerde var olan ve sektörle buluştuğunda hızlı bir şekilde ürüne dönüşecek ya da ürün standartlarını geliştirecek projelerin öncelikli olarak üretime aktarılması. GATA bünyesinde görev alan son kullanıcı olan doktorlar ile birlikte Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve halen eksik olan Üretici-Son kullanıcı diyalogunun sağlanması. Ortak web portalı hazırlanması, Proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi, Medikal alanda destek verecek risk sermayesi gruplarının uygun girişimcilerle daha çok bir araya gelmesinin sağlanması. Ürün geliştirme sırasında oluşan ihtiyaç analizlerinin hızlı ve doğru yapılabilmesi için destek mekanizmalarının kurulması. Ülkemiz içindeki farklı bölgelerde oluşan sağlıkta yenilikçilik merkezlerinin birbirleri ile ortak çalışmalar yürüterek verimliliğin artırılması. Öğretim üyelerimiz ile üreticilerimizin buluşturulması. Kısa-orta ve uzun vadede yapılması gerekenler belirlenmeli. Tıbbi cihazlarla ilgili yarışmalar yapılarak, geliştirilen ürünler piyasa ile buluşturulmalı. Uzun vadede teknolojiye ulaşılacak projeler gerçekleştirilerek, katma değeri daha yüksek ürünler üretilmeli. Ana alıcının devlet olması, yerli üretici için avantaja çevrilmeli. Deney, test, sertifikasyon ve kalibrasyonda yurt dışından alınan hizmetlerin yerli imkânlarla yapılabilir hale gelmesi için birlikte lobi çalışmaları yürütülmeli. Sağlıkla ilgili tüm taraflar bir araya gelerek DPT ve diğer destek mekanizmaları aracılığıyla mükemmeliyet merkezi gibi alt yapı projeleri gerçekleştirilmeli.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here