Hukuk kazandı: Kürkçüoğlu görevine dönüyor

0
335
Hukuk kazandı: Kürkçüoğlu görevine dönüyor

Hukuk kazandı: Kürkçüoğlu görevine dönüyorGeçtiğimiz ay hiçbir sebep gösterilmeden görevinden alınan Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Mustafa Kemal Kürkçüoğlu, Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı kazandı. Yargı, Yahya Kemal Kablama’nın atamasının ise hukuka aykırı bir şekilde yapıldığı kararına vararak Yürütmeyi durdurdu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla Kemal Kürkçüoğlu’nun yerine eski AK Parti Belediye Meclis üyesi Yahya Kablama atanmıştı. Kemal Kürkçüoğlu’nun son 10 yıllık sicil raporlarının çok iyi olduğunun görüldüğü ifade edildiği kararda, Yahya Kablama’nın son 5 yıldır diş hekimliği yapmadığına dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı’nın Başhekim Dr. Kemal Kürkçüoğlu’nu tekrar görevine başlatması bekleniyor.

Mahkeme kararı

Şanlıurfa İdare Mahkemesi kararında şu görüşlerde yer verildi: “26/1/2005 tarihinden itibaren Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevini yürüten ve son 10 yıllık sicil raporları çok iyi olarak düzenlenen davacının Şanlıurfa Ağız ve Diş sağlığı Merkezi Başhekimliği görevinden alınmasına ilişkin dava konusu işlemin gerekçesi olarak davalı idare tarafından davacının atanmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belge sunulamadığı, anılan işlemin gerekçesi olarak tamamen 657 sayılı Yasanın 76. ve 88. maddesinde idarelere kamu görevlilerinin görevlerini ve görev yerlerinin değiştirilmek suretiyle atanmaları ve kendilerine ikinci görev verilmesi ve bu görevlerin alınması konusunda tanınan takdir hakkının gösterildiği, davacının başhekimlik görevinde başarısız olduğu veya çalışmalarından verim alınamadığına ilişkin herhangi bir tespit olmaksızın tamamen takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen davacının Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevinden alınmasına ilişkin işlemin ve daha önce Başhekimlik görevi bulunmayan, kamu hizmeti süresi davacıdan daha düşük olan ve 16/6/2005 tarihinden 5/5/2010 tarihine kadar diş tabibi olarak görev yapmayan Yahya Kemal Kablama’nın davacının yerine Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği görevine atanmasına ilişkin işlemin bu haliyle sebep unsuru bakımından açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının telafisi güç ve imkânsız zararları olacağı anlaşılmıştır. Açıklanan sebeplerle, açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara neden olabilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemlerin yürütülmesinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın durdurulmasına, işbu kararın tebliğ tarihinden 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 30/7/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Şanlıurfalıların gönlünde taht kurdu

Sağlık Bakanlığı onayıyla 2005 yılında Şanlıurfa’ya ağız ve diş sağlığı merkezi kurulması kararının ardından kurucu Başhekim olarak göreve atanan M. Kemal Kürkçüoğlu sağlık alanında yaptığı çalışmalarla Şanlıurfalıların gönlünde taht kurmuştu. Kürkçüoğlu, Şanlıurfa’ya ilk diş hastanesinin kurulmasında büyük gayret gösterdi. 2005 yılının Ekim ayında 12 diş hekimi ile hizmet vermeye başlayan Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bu süre içerisinde hastaların büyük takdirini kazandı. Şanlıurfa’da çok kısa bir sürede ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, nitelik ve niceliği arttı. Günde 400 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmeye başlandı. Başhekim Dr. Kürkçüoğlu, yeni bir hastaneye daha ihtiyaç duyulduğunu gördü ve yeni bir hastane için çalışmalara başladı. 42 ünitlik ağız ve diş sağlığı ek binası ise Aralık 2008’de hizmete girdi. Şu anda Günde 1.500 kişiye diş sağlığı hizmeti veriliyor.Kürkçüoğlu’nun görevden alınmasının hukuka aykırı olduğu kararının mahkeme tarafından tescillenmesi sağlık camiasında ve Şanlıurfalılar tarafından sevinçle karşılandı. Çalışkan bir başhekimin hiçbir sebep gösterilmeden görevinden alınamayacağının ispatlandığını söyleyen Şanlıurfalılar, “Adalet yerini bulmuştur. Kemal Kürkçüoğlu bundan böyle başarılı hizmetlerini sürdürerek Sağlık Bakanlığı’nı en iyi şekilde temsil edecektir” dediler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here